Contact

Redactieadres

Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek,
De Molen 93, 3995 AW Houten, tel. 030-6346222,
e-mail redactie@nvdietist.nl

Redactie
Dr. ir. Hinke Kruizenga, hoofdredacteur
Wendy van Koningsbruggen, redacteur
Ir. Caroelien Schuurman, redacteur

Uitgever
Performis BV
Postbus 2396,
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
www.performis.nl

Advertenties
Performis BV, tel 073-6895889, e-mail ntvd@performis.nl

Twitter

Facebook