Uw gebruikersnaam is uw NVD lidnummer. Vergeet de ‘voorloopnullen’ niet in te voeren. Voorbeeld: 00301287
Bent u geen NVD lid maar abonnee voer dan uw abonneenummer in.
NVD-lid: Uw wachtwoord is uw geboortedatum. Voorbeeld: 19/10/79
Abonnee: Uw wachtwoord is uw postcode + huisnummer (zonder toevoeging, zonder spatie). Let op! Hoofdlettergevoelig.
Voorbeeld: 3500GB26.
Uw NVD lidnummer vergeten? Klik hier om het op te vragen.
Uw abonneenummer vergeten? Klik hier om het op te vragen.