NTVD

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Het is een vakblad voor diëtisten en andere professionals die zich bezighouden met voeding. Het NTVD heeft een bladformule waarin voeding en diëtetiek over de volle breedte de ruimte krijgt. Daardoor worden alle professionals in het vakgebied bediend.

Het hoofddoel is uitwisseling van kennis en onafhankelijke opinies op het gebied van voeding en diëtetiek. Het blad heeft een opiniërend, signalerend en informerend karakter en is onafhankelijk van aard. De redactie waarborgt dit samen met de redactieraad en de wetenschappelijke adviesraad.

Het verschijnt eens per twee maanden met in mei een extra themanummer. Ook staan de artikelen online. Je kunt als NVD-lid en abonnee de artikelen dus ook allemaal digitaal lezen. De artikelen kun je vanaf 2009 gemakkelijk op een trefwoord terugvinden of in een van de drie rubrieken Kennis, Praktijk en Mening.

Redactie                                                                    
Dr. ir. Hinke Kruizenga, hoofdredacteur
Wendy van Koningsbruggen, redacteur
Ir. Caroelien Schuurman, redacteur

Redactieraad                                                             
Sanne Huisman
Kirsten Oolbekkink
Janneke Schuppert
Nicole van Winden
Sytske Runia (Maatwerk)

Wetenschappelijke adviesraad
Prof. dr. ir. Lisette de Groot
Dr. Tiny Hoekstra
Dr. Harriët Jager-Wittenaar
Dr. Frank Kneepkens
Prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen
Dr. Nel Reijven
Dr. ir. Nicole de Roos
Dr. Marian de van der Schueren
Prof. dr. Ingrid Steenhuis

Redactieadres
Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek,
De Molen 93, 3995 AW Houten, tel. 030-6346222,
e-mail redactie@nvdietist.nl

Twitter
Facebook

Uitgever
Performis BV
Postbus 2396,
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
www.performis.nl

 

Verschijningsdata NTVD 2018

 • Nummer 1
  Verschijning: 16 februari
  Deadline aanleveren artikelen: 1 januari
 • Themanummer over ouderen
  Verschijning: 30 maart
  Deadline aanleveren artikelen: 19 februari
 • Nummer 2
  Verschijning: 11 mei
  Deadline aanleveren artikelen: 1 april
 • Nummer 3
  Verschijning: 29 juni
  Deadline aanleveren artikelen: 15 mei
 • Nummer 4
  Verschijning: 14 september
  Deadline aanleveren artikelen: 20 juli
 • Nummer 5
  Verschijning: 2 november
  Deadline aanleveren artikelen: 20 september
 • Nummer 6
  Verschijning: 14 december
  Deadline aanleveren artikelen: 1 november