Posterprijs voor ESPEN en EFAD

Maak een poster voor het ESPEN of EFAD congres en win de NVD & Nutricia posterprijs!

Het ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) congres wordt dit jaar van 9 – 12 september in Den Haag georganiseerd, en het EFAD congres (European Federation of the Associations of Dietitians) van 29 – 30 september in Rotterdam. De NVD en Nutricia willen diëtisten stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om dicht bij huis ‘internationaal’ te gaan en hun licht op te steken bij Europese collega’s. En zou het niet mooi zijn als een grote groep Nederlandse diëtisten een actieve bijdrage levert?! Dit kan door het insturen van een abstract. Om je over de drempel heen te helpen, stellen Nutricia en de NVD de posterprijs in.

NVD & Nutricia posterprijs

Alle abstracts die door Nederlandse diëtisten worden ingestuurd voor het ESPEN of het EFAD congres kunnen meedingen naar deze prijs. De prijs bestaat uit een mooi geldbedrag wat gebruikt kan worden voor (vervolg)onderzoek of beantwoording van andere wetenschappelijke vragen.

1e prijs: 2500 euro

2e prijs: 1250 euro

3e prijs: 750 euro

 

Procedure

Het abstract wordt ingestuurd bij ESPEN en / of EFAD.

ESPEN: voor 5 april via de website van ESPEN

EFAD: voor 31 juli via de website van EFAD

Van het ingestuurde abstract wordt een poster gemaakt en deze wordt voor 20 september ingestuurd voor de NVD & Nutricia posterprijs (via een mail aan de redactie van het NTVD).

Alle ingestuurde posters worden hier gepubliceerd. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het NVD jaarcongres op 7 november.

 

Welk onderwerp?

Meestal worden resultaten uit onderzoek in een abstract besproken. De relevantie van de vraagstelling en een systematische aanpak van de studie zijn daarbij belangrijker dan de omvang van het onderzoek. Het kan dus bijvoorbeeld ook het systematisch evalueren van een nieuwe meetmethode in de diëtetiek zijn of het systematisch in kaart brengen van een specifieke doelgroep of handelwijze. Dit hoeft niet per se een volledig afgerond onderzoek te zijn. Ook een studie met voorlopige resultaten kan ingediend worden of een pilotonderzoek. Vaak wordt een abstract benut om de eerste onderzoeksresultaten te toetsen bij vakgenoten ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie ervan of ten behoeve van vervolgonderzoek.

Hoe schrijf je een abstract?

Voor een abstract geldt een vast raamwerk dat bestaat uit de onderstaande onderdelen. Belangrijk is dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten en het echt een goedlopend geheel is.

 • Achtergrond – de aanleiding voor het onderzoek en de hypothese
 • Doel / vraagstelling
 • De gevolgde methode – beschrijving van de onderzochte populatie en studie opzet (gegevensverzameling, eventueel uitgevoerde interventies, de statistische bewerkingen
 • Resultaten – de uitkomsten van het onderzoek
 • Conclusie – beantwoording van de hypothese en doelstelling van het onderzoek.

Meer informatie vind je op de website van ESPEN en EFAD.

 

Hulp gewenst?

De NVD wil diëtisten graag ondersteunen bij het schrijven van een abstract. Afhankelijk van de vraag organiseert de NVD twee bijeenkomsten waarin een groep van vijf tot tien diëtisten onder begeleiding aan de slag gaan. Ook na de bijeenkomst is er een helpdesk beschikbaar.

 • Woensdag 22 maart van 15:00-18:00 in Houten (ESPEN en EFAD)
 • Woensdag 7 juni van 15:00-18:00 in Houten (EFAD)

Aanmelding kan via de redactie van het NTVD.

 

Welke criteria zijn verbonden aan de NVD & Nutricia posterprijs?

 • Het onderzoek heeft een duidelijke relatie met de diëtetiek. Een link naar ondervoedingsproblematiek, metabole aandoeningen of andere dieetinterventies bij ziekte hebben een pré.
 • Er is minimaal één diëtist actief onderdeel van de onderzoeksgroep.
 • Het onderzoek is niet eerder gepubliceerd of gepresenteerd.
 • Projecten die in de reguliere zorg zijn uitgevoerd en waarbij de resultaten ook direct geïmplementeerd kunnen worden hebben een pré.
 • Indieners van het abstract hebben zich hebben ingeschreven voor deelname aan het betreffende congres.

 

Bekijk hier de inzendingen!